FOTO(Š)UM

Foto(š)um je platforma, která zastřešuje aktivity komunity fotografů sdružených primárně kolem pražské prodejny X-foto.
Máme rádi fotografii. Rádi si o ní povídáme na různých setkáních a externích aktivitách, které organizujeme. Spolupracujeme na akcích a výstavách fotografií v prostorách pasáže Centrum Hybernská a X-Foto Café v Hybernské 24, Praha 2..
Dalším cílem je propagace kvalitní soudobé fotografie pod názvem Foto(š)umění.

.

Foto(š)umění
Foto(š)umění je náš projekt pro propagaci současné fotografie.  
Na čtyři týdny uvidíte na velkoplošné obrazovce v showroomu prodejny X-Foto malou sadu fotografií jednoho fotografa s krátkou anotací a představením tvůrce.
Ve středu jednou za měsíc věnujeme celý čas Foto(š)umění. Představí se nový fotograf se svou tvorbou. Můžeme si o fotografiích povídat. Bude k tomu dostatečný prostor.
.
Probíhající Foto(š)umění - #13
od 12. 6. 24 do 10. 7. 24

Zuzana Fajmonová - se svým projektem "Kostka".

Zuzku uvedla Eva Mořická.  

O prázdninách od 11. 7. 24  připravujeme na velkoplošnou obrazovku výstavu fotografií z letošního setkání Fujistů v Trojanovicích. 


 

Foto(š)umná středa
další setkání připravujeme po prázdninách


Foto(š)umné výstavy

Aktuální Foto(š)umná výstava
Za zrcadlem - Kamila Berndorffová - vernisáž 17. 5. 24  - výstava potvrvá do 18. 7. 24
Přítomná výstava volně navazující na cyklus Čísi svět není obvyklou reportážní fotografií. Díky mnohaletým opakovaným pobytům v Indii a dalších asijských státech autorka již ve své práci nedokumentuje realitu, ale pomocí specifických fotografických postupů proniká do tisícileté kulturní a duchovní tradice v jejích všednodenních projevech, patrných zejména na periferiích měst a ve venkovském prostředí. Podvědomě tak postihuje střet tradičních zvyků, které jsou osou života mnoha východoasijských kultur a celosvětového technologického pokroku, klimatických změn a vlivů západní kultury, jehož výsledkem jsou zcela bizarní situace. Výborné výtvarné zpracování, intenzivní barevnost, zjevná absurdita zobrazovaného a prostor pro domýšlení dějů diváka uhrane i pobaví. V ten okamžik už není důležité, kde fotografie vznikly, ale pro zvědavce doplňujeme, že jádro výstavy bylo pořízeno při letošních cestách po Bangladéši a severní Indii.